El Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (CGCF) i l'Institut #SaludsinBulos han iniciat la campanya #MedicamentosSinBulos, per a advertir dels riscos de medicaments que es publiciten sense cap control per part dels anomenats influencers de xarxes socials. En col·laboració amb deu dels farmacèutics més actius en la divulgació de salut en la Xarxa han elaborat un decàleg per a ajudar els consumidors a distingir una informació sobre medicaments que pot ser falsa d'una altra que no ho és. També han llançat una web amb vídeos i recomanacions per a les quals es demanarà l'adhesió de societats científiques, Col·legis professionals i divulgadors de salut actius en Xarxes Socials. En el decàleg es demana desconfiar de consells sobre medicaments que prometin resultats miraculosos, basats en l'experiència individual en lloc de l'evidència, i recorda la importància de buscar fonts fiables i consultar amb els professionals sanitaris.

Decàleg d'Informació de Medicaments en Xarxes Socials

Comprova i verifica la informació

  1. Coneixes qui la promou? La font d'informació és fonamental a l'hora d'identificar continguts de qualitat i rigorosos. Fixa't en les informacions de les fonts oficials i institucionals, així com dels professionals sanitaris.
  2. Es prometen resultats i efectes increïbles? Desconfia de les recomanacions que anuncien la solució de tots els mals. Estigues alerta davant els missatges que "ho curen tot".
  3. Compte amb evidència? L'evidència científica és l'única prova de l'eficàcia i seguretat d'un medicament, mai el "a mi m'ha anat bé".
  4. Creus que pot ser una faula? Una de cada tres notícies falses publicades en la Xarxa està relacionada amb la salut. Sé crític davant els titulars cridaners i enganyosos. I, davant el dubte, no la comparteixis en les teves xarxes. No contribueixis a la desinformació.
  5. És un medicament que necessita recepta? Cura. Els medicaments de prescripció, per llei, no poden publicitar-se a la població general. Un ús racional i responsable dels medicaments ajuda a salvar vides. (exemple: antibiòtics).
  6. És informació o publicitat? La publicitat sobre medicaments ha d'estar identificada com a tal i separada de la informació. Si el contingut lloa les bondats d'un tractament sense estar identificat com un anunci podem estar davant publicitat encoberta.
  7. T'ofereix comprar el medicament online? Recela. Més de la meitat dels fàrmacs que es venen per la Xarxa són falsos. Cerca sempre el logotip oficial de farmàcia autoritzada per a la dispensació de medicaments sense recepta en Internet.
  8. Estàs davant una activitat il·legal? Davant el dubte, no ho deixis passar i posa-ho en coneixement de les autoritats sanitàries. Contribuiràs a evitar que continuï creixent el frau i la comunitat t'ho agrairà.
  9. Hi ha motiu d'alarma? Les alertes sanitàries sobre els medicaments han de procedir de l'Agència Espanyola del Medicament i no sempre suposen un motiu d'alarma. Segueix sempre les indicacions dels professionals sanitaris.
  10. Tens algun dubte sobre el medicament? Acudeix sempre a la teva farmàcia de confiança i consulta al farmacèutic, el professional sanitari expert en el medicament.

Des del servei col·legial de Web Mèdic Acreditat (WMA), recordem i insistim fermament en la necessitat de donar seguretat als ciutadans amb el nostre segell, que valida la qualitat de continguts que es troben a la xarxa.

Font: saludsinbulos.com