En aquesta guia pràctica, s'exposen de forma senzilla i clara les recomanacions en les quals l'usuari ha de basar-se per utilitzar de forma adequada i responsable la informació sanitària obtinguda a la Xarxa. Aquestes orientacions contribueixen a destacar els beneficis que poden aportar a la població les tecnologies de la informació i la comunicació en el conjunt dels serveis de salut.

Descarregar decàleg en PDF

Aquest decàleg és el resultat de la investigació: "Elaboració de guies pràctiques per a l'ús responsable de la informació obtinguda a Internet amb finalitats sanitàries", realitzada dins del Programa Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (R+D+I) per al període 2004-2007 promogut per l'Institut de Salut Carlos III del Ministeri de Ciència i Innovació.

Aquesta investigació ha estat coordinada pel Departament de Web Mèdica Acreditada en col·laboració amb el Departament de Ciències de la Informació i Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Observatori de Comunicació i Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).