WMA està format per un equip de professionals multidisciplinaris i amb anys d’experiència en l’acreditació de continguts mèdics. Per respondre a les diferents fases del procés d’acreditació, l’equip s’organitza bàsicament en quatre àrees.
Gustavo Tolchinsky Wiesen

Consell tècnic de WMA
Núm. de col·legiat 36.448

Gustavo Tolchinsky Wiesen

Consell tècnic de WMA
Núm. de col·legiat 36.448

Llicenciat en Medicina i Cirurgia (UAB).
Especialista en Medicina Interna.
Secretari de la Junta de Govern del COMB.
Metge adjunt de Medicina Interna a Badalona Serveis Assistencials.
Professor associat del Departament de Medicina (UB).

Albert Casasa Plana

Consell tècnic de WMA
Núm. de col·legiat 26.509

Albert Casasa Plana

Consell tècnic de WMA
Núm. de col·legiat 26.509

Llicenciat en Medicina i Cirurgia (UAB).
Especialista en Medicina Famíliar i Comunitària.
Cap d'estudis de la Unitat docent ACEBA.
Metge de família a l'EAP Sardenya.

Beatriz Jiménez Muñoz

Consell tècnic de WMA
Núm. de col·legiada 48.356

Beatriz Jiménez Muñoz

Consell tècnic de WMA
Núm. de col·legiada 48.356

Llicenciada en Medicina i Cirurgia (Universitat de Salamanca).
Metge de Medicina Familiar i Comunitària del CAP Dreta de l'Eixample, Barcelona.

Oscar Solans Fernández

Consell tècnic de WMA
Núm. de col·legiat 32.114

Oscar Solans Fernández

Consell tècnic de WMA
Núm. de col·legiat 32.114

Llicenciat en Medicina i Cirurgia (UB).
Especialista en Medicina Familiar. Postgrau en qualitat i Màster en gestió sanitària en atenció primària.
Rpble. de l'àrea funcional de la Història Clínica Compartida de Catalunya a Tic Salut. Generalitat de Catalunya.

Petra Mª Vega López

Consell tècnic de WMA
Núm. de col·legiat 19.562

Petra Mª Vega López

Consell tècnic de WMA
Núm. de col·legiat 19.562

Llicenciada en Medicina i Cirurgia (UAB).
Directora Mèdica de Clínica Vega.
Presidenta de la Societat Espanyola de Medicina Estètica.
Co-directora del Màster de Medicina estètica de la UAB-COMB.

Marc Tarín Martí

Consell tècnic de WMA
Núm. de col·legiat 48.315

Marc Tarín Martí

Consell tècnic de WMA
Núm. de col·legiat 48.315

Llicenciat en Medicina i Cirurgia (UAB).
Especialista en Medicina de Familiar i Comunitària.
Metge de família al CAP Martorell.
Medical Advisor Servei Jurídic COMB.

Roberto Seijas Vázquez

Consell tècnic de WMA
Núm. de col·legiat 33.0079

Roberto Seijas Vázquez

Consell tècnic de WMA
Núm. de col·legiat 33.0079

Llicenciat en Medicina i Cirurgia (UB).
Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
Doctorat por la CEU de Moncada – Valencia.
Institut Cugat de l’Hospital Quirosalud Barcelona.

Berenguer Camps i Fondevila

Gerent de WMA

Berenguer Camps i Fondevila

Gerent de WMA

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració (UAB), PDD (IESE).
Director del Servei d'Ocupació i Gabinet d'Estudis del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB).

Maite Saigner Pérez

Secretària tècnica de WMA

Maite Saigner Pérez

Secretària tècnica de WMA

Tècnica superior en Desenvolupament d'aplicacions informàtiques.

Correu electrònic:
Telèfon: 93 567 88 88 ext 1289Secretària tècnica

És el punt de contacte entre el programa d’acreditació WMA i els webs de contingut mèdic. La seva funció principal és vetllar per la correcta gestió de les sol·licituds d’adhesió al programa fins a la consecució del segell acreditatiu, donant suport a tot el procés.

Consell tècnic

Els integrants del consell tècnic son els encarregats de mantenir actualitzats els criteris emprats per avaluar juntament amb el document de Principis de Bona Pràctica de WMA . Examinen i deliberen sobre les noves tipologies de web que s'han d'avaluar.

Avaluació mèdica

Constituït per un grup de metges col·legiats amb especialitats diverses i expertesa en diferents àmbits de la salut. Afavoreix la pluralitat a l’hora d’avaluar els webs  que volen adherir-se al programa d’acreditació de WMA.

Unitats de suport

Per a l’assessorament en aspectes deontològics, legals i tècnics, comptem amb el suport de la Comissió de Deontologia, la Unitat de Recursos Jurídics i el Servei de Responsabilitat Professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.