Els requisits necessaris per a l'acreditació de webs mèdics a través de WMA es troben detallats als nostres Principis de Bona Pràctica, però a continuació es repassen alguns elements bàsics per garantir la qualitat dels webs mèdics.
Si estàs pensant en acreditar el teu web, aquestes recomanacions essencials et permetran fer una autoavaluació i conèixer quins criteris ja s'estan complint i quins caldria implementar.

Marca sols aquelles caselles que compleixi el teu web i, un cop finalitzat, fes clic al botó "Obtenir resultat".

Preguntes bàsiques per garantir la qualitat dels webs mèdics