Recomanacions per a la creació d’un web de medicina estètica

Document elaborat juntament amb la secció col·legial de Metges d’Estètica del CoMB amb recomanacions orientades a realitzar un bon web de medina estètica, tenint en compte les diferents normatives, el codi de deontologia i les terminologies comunament acceptades. Descarregar Recomanacions per a la creació d’un web de medicina estètica en PDF ...

Decàleg per a l'ús de webs de salut

En aquesta guia pràctica, s'exposen de forma senzilla i clara les recomanacions en les quals l'usuari ha de basar-se per utilitzar de forma adequada i responsable la informació sanitària obtinguda a la Xarxa. Aquestes orientacions contribueixen a destacar els beneficis que poden aportar a la població les tecnologies de la informació i la comunicació en el conjunt dels serveis de salut. Desc...