En els darrers anys s’ha popularitzat el costum americà, per part dels comerciants, de realitzar descomptes llaminers durant la setmana del Black Friday.

Tant es així que ja es poden trobar ofertes dins del sector mèdic. Però cal tenir present que, la medicina té com a finalitat la prevenció i la curació i que no es tracta d’un bé de consum, ni pot ser tractada com a tal.

Es per aquest motiu que des de l’any passat vàries societats científiques ens alerten dels perills de tractar-se a preus baixos. Alguns d’aquests riscos poden ser: infecció, contaminació viral o bacteriana, necrosi, pèrdua de la vista, inflamació dels teixits, etc.

Les campanyes de rebaixes per a l'aplicació de tractaments mèdics són contràries al codi deontològic de la professió mèdica i suposen importants sancions per part dels col·legis de metges.

Tingueu en compte que la publicitat mèdica ha de respectar els valors de la professió i no banalitzar l’acte mèdic, respectant els principis d’autonomia, beneficència, no maleficència i justícia.

Trobareu les nostres indicacions sobre publicitat dins del nostre Document de Principis de Bona Pràctica WMA recentment actualitzat.

Document de posició del CoMB en relació a la publicitat de l’activitat mèdica