Amb la finalitat d’adaptar els nostres Principis de Bona Pràctica de WMA als nous reptes als quals s’enfronta la informació veraç en salut digital, s'ha realitzat una revisió profunda referida a la regulació de medicaments i productes sanitaris, testimonials, telemedicina i identificació dels professionals mèdics.

La proposta de modificació és el resultat d'un procés de reflexió i discussió que ha dut a terme el comitè tècnic WMA, format per un equip de professionals multidisciplinaris; metges/sses, assessors jurídics i tècnics informàtics.

Trobareu aquesta nova actualització disponible al web de WMA.