Compte enrere per aplicar el nou RGPD

Per dotar a l'usuari de major control sobre la seva informació personal, fa dos anys es va engegar una nova llei -el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD)-, amb la finalitat d'establir unes regles comunes en empreses, establertes o no a la Unió Europea, que tractin dades personals de ciutadans europeus

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és un dels canvis normatius més importants duts a terme per la Unió Europea. Aquesta legislació, d'obligat compliment a partir del 25 de maig de 2018, atorgarà un major grau de control als ciutadans sobre la seva informació privada al món 2.0, però també imposarà canvis radicals per a les empreses, que han tingut dos anys per adaptar els seus protocols i estructures si no volen ser sancionades. L'objectiu és que els ciutadans puguin decidir com volen que es tractin les seves dades, així com la informació que reben de les empreses, a través sempre d'un consentiment explícit i inequívoc.

La nova regulació comporta canvis significatius tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les empreses i entitats que tracten dades de caràcter personal entre les que destaquen:

  • Responsabilitat proactiva del responsable. S'han d'adoptar les mesures necessàries per estar en condicions de complir amb el Reglament en tot moment i poder demostrar-ne el compliment.
  • Noves obligacions en el moment de la recollida de dades. Cal adaptar les clàusules informatives i les polítiques de privacitat de les pàgines web incloent per exemple el termini de conservació, les dades de contacte del Delegat en protecció de dades, si s’escau, o el dret a presentar reclamació a l’autoritat competent. També l’ampliació dels drets dels interessats, com per exemple el dret a la portabilitat.
  • Noves obligacions pels responsables. Informe d’anàlisi de risc dels tractaments de dades que es fan per determinar les mesures a aplicar i com fer-ho, el registre de les activitats de tractament, protocol per a la notificació de les violacions de seguretat a les autoritats competents en 72 hores com a norma general o revisar els contractes d’encarregats de tractament.
  • Nou règim sancionador.

És per això que les empreses i professionals han d'adoptar les mesures necessàries per estar en condicions de complir amb les previsions del nou Reglament. Per a aquells que ho desitgin, dins de la província de Barcelona, el Col·legi pot informar sobre les novetats i les seves implicacions a les consultes mèdiques des del servei de Protecció de Dades de Mediconsulting, facilitant l’adaptació al Reglament, oferint el suport i acompanyament necessari, i analitzant en cada cas les mesures necessàries a implementar.

Consulta’ns sense cap compromís al 935678878 o escriu a natalia.martinez@med.es.