Per molts usuaris llegir les ressenyes a internet abans de decantar-se per adquirir un producte o servei s’ha convertit en un hàbit. És per aquest motiu que la normativa es va adaptant a la pràctica del consumidor.

En concret s’ha modificat la Llei de Consumidors i Usuaris, on es considera deslleial per enganyós: afirmar que les ressenyes son afegides pels consumidors que han adquirit el servei o producte, sense prendre mesures per comprovar si aquestes ressenyes pertanyen a aquests consumidors en concret. Així mateix també es considera enganyós encarregar a algú que inclogui ressenyes falses o distorsionar ressenyes d’altres consumidors.

Així mateix, també s’ha modificat Llei de Competència Deslleial. A partir d’ara, quant existeixin opinions de consumidors, el propietari del web està obligat a informar sobre si les ressenyes han estat fetes per consumidors que hagin utilitzat o comprat realment el servei, i poder informar de com han processat aquesta informació.

Aquestes modificacions van entrar en vigor el passat 28 de maig de 2022 amb el que a partir d’ara aquestes conductes considerades deslleials poden ser sancionades.

Des de Web Mèdica Acreditada prenem molta cura en que tots els webs de la nostra comunitat compleixin amb la normativa actualitzada. Si vols que el teu web estigui sempre al dia pots sol·licitar la seva acreditació i el revisarem periòdicament.