La Fundació Pfizer i la Fundació Fad Joventut han presentat l’estudi “La innovació tecnològica aplicada a la cura de la salut. La mirada dels adolescents i els joves”. Amb l'objectiu d'explorar l'ús que fan els i les joves de les tecnologies per a la cura de la seva salut i benestar, així com les percepcions i expectatives que en tenen.

L'estudi es basa en una enquesta realitzada a una mostra de 1.504 joves entre 15 i 29 anys, realitzada entre maig i juny d'aquest any 2023, i entrevistes i tallers amb experts i expertes en tecnologia i salut.

Els temes més buscats a internet i xarxes socials són els relacionats amb “l'activitat física” (40,3%), la “salut mental” (35%) i amb “l'alimentació i dietes” (34,3%). Més del 65% segueix comptes relacionats amb la salut i el benestar i al voltant del 52% segueix comptes o perfils de professionals o especialistes sanitaris.

Un 7,08 sobre 10 dels enquestats comenten que els genera més confiança la informació de salut proporcionada per professionals sanitaris que la què s'ofereix en general a Internet i RRSS.

Totes les nostres webs acreditades tenen mínim un responsable o col·laborador mèdic, i són consultables a l'Índex de webs mèdiques acreditades.

Zaragozá Marquina, E., Moliner Cros, A. y Sabín Galán, F. (2023). La innovación tecnológica aplicada al cuidado de la salud. La mirada de adolescentes y jóvenes. Madrid: Centro Reina Sofía de Fad Juventud. . DOI: 10.5281/zenodo.8378935