La companyia Youtube ha anunciat mitjançant Youtube Health, eina es va posar en funcionament l’any passat i que ara per ara només es disponible als EEUU, que a partir d’ara els professionals sanitaris podran sol·licitar que els seus vídeos incorporin etiquetes que els marquin com a font confiable d’informació en salut.

També tindran la possibilitat d’aparèixer en els taulers d'informació amb context sobre les fonts d'informació sanitària. Així quant visualitzis un vídeo amb contingut sanitari, és possible que a sota d’aquest vídeo es mostri informació específica per poder contextualitzar la font del contingut que visualitzes.

Per ara, aquesta funcionalitat la podran demanar alguns professionals de la salut i socials; Metges, infermers, psicòlegs, terapeutes matrimonials de família i treballadors socials.

Tots aquests col·lectius hauran de demostrar que el seu contingut es veraç segons el consens pactat entre el Consell de Societats d’Especialitats Mèdiques (CMSS), la Acadèmia Nacional de Medicina (NAM) i la Organització Mundial de la Salut (OMS) on s’indica que la informació haurà de ser científica, objectiva, transparent i equitativa.

Un cop acceptats com al programa seran re-avaluats periòdicament per tal de assegurar que continuïn complint amb els criteris establerts. Des de Web Mèdica Acreditada ens alegrem molt d’aquesta iniciativa completament alineada amb els nostres Principis de Bona Pràctica WMA, fent aquesta tasca en una plataforma privada amb milions de visualitzacions.

YouTube impulsará los videos de salud con información confiable (hipertextual.com)
YouTube clasificará de confiables los videos de algunos médicos (hipertextual.com)
YouTube will let doctors and nurses apply to be labeled as reliable - The Verge