Abans de introduir les nostres dades personals en una plana web per comprar hem d'estar segurs que la plana web ens genera prou confiança.

I és per aquest motiu que la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) acaba de llançar un vídeo on ens expliquen que son els segells de confiança de compra on-line i quins mecanismes de seguretat i bones pràctiques han de demostrar per aconseguir-los. Així mateix ens recorden les mesures de seguretat pròpies que hem de tenir els usuaris en compte, alhora de fer compres en planes web que no disposin d’aquests segells.

Accés al vídeo

Recorda que totes les planes que trobis amb el segell Web Mèdica Acreditada han passat per la nostra revisió i han superat tots els punts del nostres Principis de Bona Pràctica de WMA.

Font: OSI https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/12/23/sellos-de-confianza-online-webs-certificadas-para-compras-seguras