El proper 31 de desembre de 2020 el complement Adobe Flash Player dirà adéu definitivament dels nostres navegadors web. A partir d’aquesta data no serà possible descarregar Flash Player des del seu web oficial i la companyia eliminarà tots els enllaços a planes de descàrrega.

A mitjans dels anys 90 va aparèixer el complement Adobe Flash Player que permetia tenir una experiència multimèdia des del navegador. Es va convertir ràpidament en un complement imprescindible per millorar l’experiència del usuari.

Però en ser un component molt estès els hackers el van fer servir per atacar i infectar els equips. Posteriorment van aparèixer l’HTML5, WebGL y WebAssembly , com alternatives més segures per a generar contingut web. Els navegadors van començar a adoptar aquests nous estàndards deixant de banda el complement d’Adobe i, finalment Apple va decidir no donar compatibilitat en els seus productes.

Font: https://www.adobe.com/es/products/flashplayer/end-of-life.html