Partim de la premissa que els dispositius mòbils son una eina indispensable en la reformulació de l'assistència sanitària a Catalunya i a la resta del món. Per tant una eina indispensable. Però rebem una quantitat ingent d’informació poc veraç o en alguns casos deliberadament falsa.

Com està afectant actualment la desinformació a la salut pública.

Alguns ciutadans han canviat la percepció que tenen de la salut i això en algunes ocasions pot generar conductes de risc.

En què hem de fixar-nos per a detectar una informació falsa

Mètode PIRATA per verificar qualsevol informació

  • Protecció de dades: Mira si la web o l’App consultades tenen una política de protecció de dades, quines dades recullen i per a què ho fan.
  • Informació Actualitzada: Mira si mostra la data de la ultima actualització del contingut que estàs consultant. Moltes vegades s’utilitzen continguts antics per il·lustrar situacions actuals.
  • Responsabilitat: És important un contacte amb el responsable del contingut o de la pròpia App i informació sobre l’equip de persones implicades.
  • Autoria: Ha de referenciar l’autor del contingut. Un cop els hagis identificat busca’ls per internet (en pàgines oficials) per a contrastar la seva experiència en el tema.
  • Transparència: Apareixen les fonts de finançament i el propòsit de la web. No és el mateix la web d’una ONG que la d’una empresa privada.
  • Accessibilitat: Llenguatge adequat i la facilitat per a navegar pels recursos són aspectes importants perquè no te la colin.

Quines fonts són fiables?

Organismes oficials com l’OMS, el Ministeri de Sanitat, Departamente de Salut, les societats científiques, els col·legis professionals o les ONG’s són fonts vàlides on contrastar.

Existeixen tota una sèrie d’acreditacions per a webs (WIS, HonCode, Web medica acreditada) o per a Apps ( Proces d’acreditació d’Apps de la FTSS, AppSaludable …) i per els continguts que t’arribaran al mòbil via YouTube o per WhatsApp. Una iniciativa interessant és #saludsinbulos on pots trobar informació sobre aquestes faules.

Informació fiable d’acord, però és l’adequada per a nosaltres?

A vegades trobem informació fiable, però no és l’adequada per al nostre cas, el millor és preguntar a un professional de la salut, que ens pugui orientar.

El mòbil te un efecte placebo, o encara ens fa preocupar-nos més?

Amb la desinformació probablement busquem les respostes que ens agradaria sentir. La informació ens ajuda quan: És rigorosa, s’entén i està ben dirigida. És tòxica quan passa tot el contrari.

Aquí podeu consultar l’article complert.

Font: TicSalutSocial https://ticsalutsocial.cat/actualitat/els-dispositius-mobils-com-a-canal-de-desinformacio/?utm_source=Principal&utm_campaign=dce488c370-FlashTICSS_CAT_MAY20_mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_e13152223a-dce488c370-157970817