La proposta de modificació és el resultat d'un procés de reflexió i discussió que ha dut a terme una comissió d'experts, coordinada per WMA juntament amb la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges

Amb la finalitat d’adaptar els Principis de Bona Pràctica als nous reptes als quals s’enfronta la informació veraç en salut digital, s'ha considerat dur a terme la seva actualització referida a la regulació de la venda de productes en les planes webs i que es troba en l’apartat “publicitat i finançament” on s’ha afegit que “no és permetrà la venda de productes dins del web acreditable, a menys que es faci en un espai del web clarament diferenciat. En aquest sentit, la venda de productes sempre ha d'aportar a l'usuari una experiència de navegació inequívocament diferent (colors, tipografia, disseny) en relació al web original, i en aquest entorn no hi figurarà el segell de WMA”.

Aquesta nova actualització ja està disponible al web de WMA.

Sobre els Principis de Bona Pràctica de WMA

Els webs de contingut sanitari que ho desitgin tenen la possibilitat d’adherir-se voluntàriament al programa de WMA, comprometent-se a respectar les regles de conducta ètica i deontològica desitjables per a la comunitat mèdica sota el principi del respecte i el compliment de: El Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, els Principis de bona pràctica (on s’hi inclouen els aspectes que es tenen en compte perquè una pàgina web de salut aconsegueixi l’acreditació de qualitat de WMA, un segell que assegura que es tracta d’un web de confiança) i el Document de posició del CoMB en relació a la publicitat de l’activitat mèdica. A partir de les sol·licituds d’adhesió, WMA inicia un procés transparent, rigorós i participat per avaluadors independents de revisió dels webs que desitgen obtenir el segell de qualitat de WMA. El procés, en cas de resultat d’avaluació final positiva, culmina amb l’atorgament del segell de WMA, pel qual s’acredita que el web que s’adhereix al sistema WMA ha seguit el procediment definit i compleix els criteris establerts en aquests Principis de Bona Pràctica.