Més de 250 professionals es reuneixen a l`edició especial sobre Tecnologia i Salut del Women 360º Congress, congrés de salut, benestar i empresa per a la dona directiva i empresària, que es va dur a terme el passat 18 d’abril a l´Auditori Gas Natural Fenosa de Barcelona.

La jornada 'Salut i tecnologia' del Women 360º Congress va comptar amb dues taules rodones formades per reconeguts professionals i experts del sector públic i privat, centrades en la transformació digital de les empreses i a la tecnologia per a l'atenció de les persones.

La presidenta de la Secció de eSalud del Col·legi de Metges de Barcelona, Mireia Sans, promou al seu centre d'atenció primària -on és directora assistencial- nombrosos projectes de transformació digital. "Cal entendre que la transformació digital de com fem les coses és un canvi disruptiu, que requereix temps, dedicació i la participació de professionals i pacients", destaca la doctora Mireia Sans.

Des del vessant assistencial, Sans reconeix que, a part de la major o menor atracció de cada professional per les TIC, es donen dos tipus de reticències, "les referides al manteniment de la confidencialitat i les relacionades amb el temps, perquè la visita no presencial és necessari que disposi d'un temps agendat". En tot cas, també remarca que existeix "una major conscienciació dels professionals sobre les possibilitats pràctiques d'aquestes tecnologies i una implantació progressiva als centres", seguint les línies estratègiques del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el suport especialitzat de la seva Fundació TICSalut.

En aquest marc es desenvolupa l'ambiciós programa de projectes de transformació digital (PTD) del CAP Borrell, gestionat per l’Institut Català de la Salut-Hospital Clínic i que dóna cobertura a 27.000 ciutadans. A part de l'àrea administrativa, en l'assistencial el programa inclou PTD de consultoria en línia, telemedicina, de patologies concretes (EPOC) i d'interoperabilitat amb serveis socials, unes iniciatives que van ser presentades per Sans en el Women 360º Congress, el congrés de salut, benestar i empresa per a la dona.

El PTD centrat a l'àrea administrativa potencia l'atenció no presencial mitjançant l'ús d'email, SMS i telèfon. "Comencem per preguntar al personal quin tràmits podien realitzar-se de forma virtual, i ens hi posem. Avui estan satisfets de poder programar en back office, sense la pressió d'una cua enfront del mostrador i amb un tracte més empàtic amb el pacient".

En l'àmbit assistencial, Sans subratlla que "és clau tenir molt clar quins són els criteris per a la visita presencial i per a l'en línia, fonamentats en el pacte amb el pacient". La eConsulta només s'aplica en pacients crònics i funciona per mitjà de la meva salut (La meva salut), l'espai digital del Servei Català de la Salut per a la consulta personalitzada de la història clínica (diagnòstics, pla de medicació, informes clínics, proves complementàries, etc.).

"Des d'aquest espai s'accedeix a l'opció eConsulta, en la qual el pacient pot enviar un correu al seu professional de referència explicant-li el motiu de la seva consulta. També pot adjuntar documents de proves realitzades en institucions privades. I el metge, dins d'un temps, li respon a través de la història clínica, a la qual pot incorporar aquesta informació addicional si la considera rellevant". A aquesta opció de eConsulta, amb totes les garanties de confidencialitat, s'han inscrit 1.100 usuaris del CAP Borrell. Dels resultats preliminars d'aquest PTD, Sans destaca que "els metges més actius en consulta en línia tenen menys visites presencials".

La jornada va comptar amb la col·laboració de Gas Natural Fenosa, la Fundació TicSalut, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i el Col·legi de Metges de Barcelona, el Institut Català dels Donis de la Generalitat de Catalunya, els ODS de les Nacions Unides; així com d'HP, Gynea Laboratoris, Kern Pharma, i Vitae Natural Nutrition.