Durant la jornada d'iHealth celebrada ahir a Barcelona, Carme Pratdepàdua, de la Fundació TicSalut, va explicar el sistema d’acreditació d’apps que la Generalitat de Catalunya, mitjançant el portal Appsalut, està posant en marxa.

Aquest sistema qualificarà les apps en funció de la utilitat, dels continguts, de la seguretat que ofereixen en el maneig de les dades de l’usuari, de la fiabilitat i del disseny, entre altres factors, i les sotmetrà a l’examen de metges, psicòlegs i infermeres.

Amb l’objectiu de fixar les variables i els estàndards que permetran oferir un segell d’acreditació als desenvolupadors, proporcionar confiança i fiabilitat als usuaris, i facilitar la feina als professionals sanitaris.

Com ja sabeu el col·legi de metges mitjançant el nostre programa d’acreditació de webs, acumula més de 15 anys d’experiència en l’avaluació i acreditació de continguts mèdics online. Es en aquest sentit que estem participant activament en la prova pilot que actualment s’esta duent a terme.