Un projecte d’arquitectura promet avaluar la salut dels seus habitants

L'eHealth o eSalud és defineix com el conjunt de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Tics) empleades en l'entorn sanitari per millorar l'ús dels recursos i, per tant, l'eficiència del sistema sanitari quant a prevenció, diagnòstic, tractament, seguiment i gestió en general de la salut. El concepte eSalud engloba, entre altres, serveis de telemedicina, aplicacions mòbils, ús de dispositius wearables, anàlisis de dades mèdiques amb tècniques Big Data en salut, sistemes de suport a la decisió clínica, l'Internet de les coses o videojocs de salut; en definitiva, tot tipus de recursos pensats per ajudar tant a pacients com a professionals a millorar la gestió de la nostra salut.

Precisament fa pocs dies es va donar a conèixer un projecte que vincula el Big Data amb la telemedicina interconnectada. Un professor titular d'arquitectura de la Universitat de Kansas, Joe Colistra, ha volgut aplicar tècniques Big Data en un projecte d’arquitectura per millorar la qualitat assistencial i l'atenció al pacient. Així ha estat com Colistra va encarregar als seus alumnes construir una casa en la qual a les parets i als fonaments se li afegís Big Data, sensors, superícies intel·ligents i microxips que avaluessin la salut dels seus habitants. En alguns casos, aquests allotjaments poden comunicar-se amb el metge de capçalera de l'inquilí per alertar dels problemes de salut més alarmants. La idea és usar l'Internet que tenen els nostres objectes i vincular les seves dades.

El Big Data o tecnologia de processament de milions de dades en temps real, juntament amb l’Internet de les coses, aquest fenomen creixent de connexió de tot amb tot mitjançant sensors i que està disparant el volum d'informació disponible, plantegen molts avantatges entre ells econòmics i de benestar social.

Des de Web Mèdic Acreditat us animem a cercar informació mèdica i tecnològica acreditada a l’índex dels nostres webs acreditats